Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Sky POS API servis

Sky POS API servis

OMOGUĆITE DA  SOFTVERI  RADE UMJESTO VAS POMOĆU API INTEGRACIJE

 

Nijedan moderan softver danas ne funkcioniše kao izolovano ostrvo. Koliko god je važno da je on sam po sebi kvalitetan, još je važnije da ima mogućnost da se na jednostavan i brz način integriše sa drugim softverima i tako postane deo većeg ekosistema. To znači, da oni međusobno automatizovano razmjenjuju podatke po unaprijed definisanim pravilima od strane korisnika. Ovo je zapravo i suština API integracija.

Integracija softvera nije sama sebi cilj. Ona sa sobom donosi značajne uštede daljom automatizacijom i optimizacijom poslovnih procesa. Fascinantan broj poslova u pozadini Vašeg poslovanja sada softveri preuzimaju na sebe i oslobađaju svakodnevnih obaveza.

Pored toga, svaka integracija sa sobom donosi i potpuno nove biznis šanse koji su do tada bile nezamislive. Kasnije ćemo konkretno spomenuti samo najvažnije.

Najodgovorniji sada imaju priliku da umjesto da se bave beskrajnom administracijom i dupliranim unosom, svoje aktivnosti fokusiraju na analizu dobrih i loših strana poslovanja. Upravo ta mogućnost, da se u realnom vremenu kroz izvještaje lako sagledaju velike količine podataka - danas čini razliku između uspješnih i onih drugih. Pri tome, kod dobrih softvera, uopšte nije važno da li se menadžer nalazi u samom objektu ili je negdje na plaži - svi podaci su mu dostupni u realnom vremenu.

Tržište je jasno prepoznalo ove trendove modernog poslovanja i sve ih više vrednuje. Zahtevi za integracijom softvera postaju sve masovniji input sa tržišta. Zato smo posebnu pažnju posvetili tome da prilagodimo Sky POS i svaku integraciju sa njim učinimo krajnje fleksibilnim i otvorenim. 


VEĆ ZAVRŠENE API INTEGRACIJE SKY POS SISTEMA


Za prve API integracije uopšte nismo imali dilemu. Korisnici našeg softvera su sami najbolje prepoznali situacije, u kojima bi integracija Sky POS-a sa drugim rešenjima u velikoj mjeri olakšala njihov svakodnevni rad ili otvorila potpuno nove mogućnosti poslovanja. 

Sistematizacijom zahtjeva sa tržišta, jasno se definisala potreba za integracijom Sky POS -a  sa računovodstvenim softverima. Pošto su taj potencijal prepoznale i kuće koje stoje iza najfrekventnijih softvera u toj branši, lako smo ostvarili saradnju sa njima i zajednički omogućili automatsku razmjenu potrebnih podataka. Ovo je značajno olakšalo rad kako računovođama - tako i korisnika Sky POS-a sistema. Konkretno već smo završili projekte integracije sa softverima:

DataLab Pantheon

Takođe, jasno se prepoznavala potreba korisnika za integracijom Sky POS-a sa CRM & loyality softverskim rješenjima. Tom sinergijom softvera, omogućili smo dodatne funkcionalnosti za POS korisnike, koje su imale za posledicu otvaranje potpuno novih biznis mogućnosti. Istaknućemo ovdje recimo uspješno završenu integraciju Sky POS rešenja sa SpotLight sistemom.

Prodaje robe i usluga preko interneta, u poslednje vrijeme doživjela je pravi bum. Zahvaljujući dostupnosti novih IT tehnologija, ali i promjeni svjesti i korisničkih navika u pandemijski uslovima poslovanja, ovaj kanal prodaje roba i usluga postaje sve dominantniji. Da bi se uspješno zaokružio cijeli scenario takve prodaje, više je nego potrebno integrisati POS softver sa raznim vrstama internet prodavnicama. Naravno, Sky POS kao neko ko postavlja standard u toj branši, među prvima je integrisao svoj softver sa raznim WEB prodavnicama poput:

• Magento

• WooCommerce

NOVE API INTEGRACIJE


Moramo priznati da su čak i nas iznenadile pozitivne reakcije sa tržišta. To nas je i dodatno motivisalo da nastavimo da razmišljamo u tom smjeru. Iako svi scenariji za integraciju sa Sky POS-om nemaju isti potencijal, želimo da mi kao kompanija permanentno radimo na nadogradnji našeg sistema. Cilj nam je da budemo potpuno otvoreni i spremni za nove integracije. Nama je sasvim nevažno da li ste proizvođač softvera ili imate neku drugu ulogu na ovom tržištu, javite nam se da zajednički napišemo win-win priču. 

Baš iz tih razloga, na bazi iskustava iz dosadašnjih integracija, implementirali smo potpuno spremno razvojno okruženje za nove integracije. Primjenu najsavremenijih REST API tehnologija svaka integracija se odvija na relativno brz i lak način. Budite sigurni da ćete, sa naše strane, u svakom momentu imati opredjeljene i efikasne resurse, kako bi se projekat implementirao dogovorenom dinamikom. Svaku integraciju mi doživljavamo kao sticanje novih dodatnih vrijednosti za naše klijente, pa im zato uvijek dodjeljujemo visok prioritet u radu.

 

SKY POS INTEGRACIJA KROZ API REST TEHNOLOGIJU


Sama tehnologija i procedure su krajnje optimizovani. Nakon definisanja svih uslovi projekta, ljudi iz našeg razvojnog tima će za Vas kreirati konkretnog korisnika za pristup razvojnom okruženju. Kada dobijete parametre za pristup - spremni smo za poletanje. Naravno, autentifikacija je zasnovana na principu korisnik/lozinka. 

Svi tehnički detalji, uputstva i dokumentacija potrebna za pozivanje API REST funkcija ovde su objedinjeni na jednom mestu. Skupovi funkcija su segmentirani po tematskim oblastima - rad sa prodajnim artiklima, korisnicima, klijentima, računima i sl.

Dat je i detaljan opis potrebnih strukturalnih podataka. Takođe, naveli smo i  konkretne primjere i za zahteve i za odgovore u JSON formatu,  jer to REST API i očekuje. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, naravno da Vam je na raspolaganju naš razvojni tim za direktnu i neposrednu komunikaciju u cilju prevazilaženja bilo kakvih nedoumica.

Kako bi smo dodatno olakšali procese integracije, razvili smo i mogućnost testiranja rada API funkcija a postavili smo i konkretne primjere za neke od njih, recimo:

Ako procijenite da integracijom Vašeg softvera i Sky POS-a možemo da napravimo pozitivan iskorak za klijente, nemojte se ustezati da nam prezentujete taj scenario. Sa velikim zadovoljstvom ćemo sagledati Vašu ekspertizu i razmijeniti sa Vama impresije.