Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Izaberi Sky paket

Odabirom bilo kod paketa korisnik dobija u cijeni neograničenu telefonsku i RDS podršku 24/7 kao i pravo na nove verzije programa.

Light
km 39 / mjesec
 • 1x SKY POS
 • Paket namenjen za korisnike koji žele da koriste softversku "fiskalnu kasu" sa Sky POS funkcionalnostima.
Postani korisnik
Light Bar
km 59 / mjesec
 • 1x SKY POS
 • Rad sa grafičkim stolovima
 • Rad sa turama
 • Paket namenjen za korisnike koji žele da koriste softversku "fiskalnu kasu" sa naprednim Sky POS funkcionalnostima.
Postani korisnik
Popularno
Standard
km 79 / mjesec
 • 1x SKY POS SHOP/BAR
 • SKY OFFICE
 • SKY MOBILE
 • 24h/7 dana podrška
 • Nove verzije programa
Postani korisnik
Pro
km 99 / mjesec
 • 1x SKY POS REST
 • SKY OFFICE
 • SKY MOBILE
 • 24h/7 dana podrška
 • Nove verzije programa
Postani korisnik

Dodatna rešenja i licenciranje

SKY TABLET APLIKACIJA

SKY TABLET aplikacija licencira se kao i SKY POS aplikacija jer posjeduje iste funkcionalnosti. Korisnik može da bira da li želi u svoj paket da stavi SKY POS ili SKY TABLET aplikaciju. Svaka dodatna licenca obračunava se 25 KM mjesečno.

VIŠE PRODAJNIH MESTA

Ukoliko korisnik ima više prodajnih mesta u istom poslovnom objektu, može koristiti dodatne SKY POS ili SKY TABLET licence, po cijeni od 36 KM mjesečno. Ukoliko korisnik želi veću mobilnost i operativnost u radu takođe može da se odluči za korišćenje SKY TOUCH licence po cijeni od 25 KM mjesečno.

SKY TOUCH APLIKACIJA

SKY TOUCH aplikaciju možete koristiti uz BAR ili REST paket. Cijena za jednu licencu iznosi 25 KM mjesečno. Ukoliko korisnik koristi više od tri SKY TOUCH licence ostvaruje pravo na 30% popusta tokom korišćenja. Korisnik ima pravo da svaki mjesec bira da li će koristiti SKY TOUCH licencu.

VIŠE POSLOVNIH JEDINICA

Ukoliko korisnik ima više poslovnih jedinica, na više lokacija, ostvaruje pravo na popust u iznosu od +5% od vrijednosti izabranog paketa, za svaku poslovnu jedinicu. Primer: druga poslovna jedinica 5%, treća 10%, četvrta 15%, peta 20% popusta. Ukoliko korinsik ima više od pet poslovnih jedinica dogovara se posebna cijena paketa.

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA

Implementacija programa podrazumeva unos šifarnika arikala, crtanje stolova, definisanje prodavaca, načina plaćanja, normativa.., izlazak na teren, postavljenje opreme, obuka zaposlenih i puštanje u rad. Cijena implementacije zavisi od zahteva korisnika i kreće se od 300 KM jednokratno.

INTEGRACIJA SA RAČUNOVODSTVOM

Korisnicima pružamo mogućnost automatizacije procesa sa računovodstvom, tako što smo napravili sistem razmjene podataka između računovodstvenih programa i SKY OFFICE aplikacije. Cijena zavisi od nivoa integracije, računovodstvenog programa i dogovara se po projektu.

Probaj Sky POS besplatno

Ukoliko se prijavite, imate mogućnost da isprobate SKY POS besplatno!

Nakon prijave poslaćemo Vam sva potrebna uputstva na vašu e-mejl adresu.