Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Uslovi korišćenja

ß

Korišćenjem sistema www.sky-pos.ba, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu ‘Uslovi korišćenja’) koji su navedeni u daljem tekstu.

Ovaj veb sajt je u celosti vlasništvo SKY POS-a. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema www.sky-pos.ba i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Ukoliko želite da sistem www.sky-pos.ba upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@sky-pos.ba.

SKY POS je zaštićeno trgovačko ime sistema www.sky-pos.com. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom www.sky-pos.ba. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom www.sky-pos.ba mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom SKY POS.

SKY POS zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju i slično, www.sky-pos.ba ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem SKY POS. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje sistema www.sky-pos.ba, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@sky-pos.ba.

Vi shvatate i prihvatate da sistem SKY POS može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. SKY POS ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema www.sky-pos.ba ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam www.sky-pos.ba nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu www.sky-pos.ba. Ni pod kojim uslovima www.sky-pos.ba nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema www.sky-pos.ba, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

SKY POS zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem www.sky-pos.ba u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na sistemu SKY POS-a će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama. Korišćenjem sistema www.sky-pos.ba po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, Vi se slažete i prihvatate sve promene.